У складу са чланом 24. Закона о електронском фактурисању („Службени гласник РС број 44/21, 129/21), Електроизградња д.о.о. Београд, је у обавези да од 01. маја 2022. године прима и чува електронске фактуре издате у складу са Законом о електронском фактурисању, преко Система електронских фактура Министарства финансија Републике Србије. Истим чланом Закона за кориснике јавних средстава прописана је обавеза издавања електронске фактуре другом субјекту јавног сектора почев од 1. маја 2022. године, односно издавања електронске фактуре субјекту приватног сектора почев од 1. јула 2022. године.

 

С тим у вези, сви добављачи су у обавези да од 01. маја 2022. године Електроизградњи д.о.о. Београд  испостављају електронске фактуре преко Система електронских фактура (СЕФ). Овим путем вас обавештавамо да се Електроизградња  д.о.о. Београд, ПИБ: 104068587, МБ: 20085827, регистровала на Систему електронских фактура Министарства финансија, на интернет адреси: https://efaktura.mfin.gov.rs/  и да се од тренутка регистрације примењују сва права и обавезе прописане Законом о електронском фактурисању, што подразумева да се само на тај начин послате и примљене електронске факктуре сматрају оригиналним и веродостојним рачуноводственим исправама .

 

 

Адреса е-поште за слање е-фактура је efaktura@elektroizgradnja.rs

Ovde preuzmite obaveštenje.