Захваљујући финансијској подршци Европске уније, дистрибутивни систем „Електропривреде Србије“ добио је четири мобилне трафостанице помоћу којих је могуће брже реаговање у ванредним ситуацијама као што су поплаве и пожари. У редовном режиму ове ТС биће коришћене као заменски капацитет током реконструкције постојећих трафостаница. Највећа мобилна трафостаница напонског нивоа 110/35 kV, снаге 20 MVA и тежине 70 тона, монтирана је на возилу дужине 20 метара, а опрема се лако и брзо инсталира.

ПД “Електроизградња” је била домаћин конференције за медије.

Trafostanice

TRAFOSTANICE

DALEKOVODI

JAVNO OSVETLJENJE

STUBNE TRAFOSTANICE