На основу члана 18. став 1. тачка 2. Одлуке о промени Оснивачког акта ПД „Електроизградња“ д.о.о., Топлице Милана бб (Службени лист града Београда бр. 2/2011), дана 25.03.2020. године,  директор Друштва доноси

О Д Л У К У

о избору најповољније понуде

  1. Основно средство – трактор Claas, model Ares 696 RZ, бр. шасије CD6068T923293 продаје се – PG KRESIĆ ZORAN, из Банатског Новог Села,ул. Маршала Тита 2м, PIB: 2302962860048
  1. Основна средства – Радна машина –MERLO, MERLO контролна јединица, MERLO расклопива платформа, MERLO витло, продаје се – СЗР „ЛИМАР МАНДИЋ“, из Куле, ул. Алексе Шантића 5 ,PIB 103932885

Образложење

 

На основу Закључка и процене Комисије образоване Одлуком директора о формирању комисије за избор најповољније понуде у поступку продаје основних средстава бр. 9 од 11.03.2020. године решено је као у диспозитиву.

 

Ovde preuzmite odluku.

ODLUKA

o prodaji osnovnih sredstava putem pisanih ponuda

 

Na osnovu ove Odluke a u skladu sa usvojenim predlogom šefa Odeljenja transporta,  prodaju se sledeća osnovna sredstva:

Radna mašina MERLO

Datum prve registracije: 27.02.2009.

Godina proizvodnje: 2006

Model:  ROTO 45.21 MCSS

Boja: 6B ZELENA SVETLA

Broj šasije: B6111865

Broj motora: 84G60279089

Snaga motora: 129

Kategorija: RADNA MAŠINA

Pogonsko gorivo: EVRO DIZEL

Broj mesta sedenja: 1

Zapremina motora: 6700

Masa: 14520

Nosivost: 0

Ukupna masa: 19020

Početna kupoprodajna cena iznosi :   3.934.254,00 dinara, bez pdv-a.

 

MERLO kontrolna jedinica

Model:  RLM – 3 AG 0023

Početna kupoprodajna cena iznosi :   44.000,00 dinara, bez pdv-a.

 

MERLO rasklopiva platforma 3M003099043/06

Početna kupoprodajna cena iznosi :   130.000,00 dinara, bez pdv-a.

 

MERLO vitlo 4.000 kg 3M0039270243106

Početna kupoprodajna cena iznosi :   184.000,00 dinara, bez pdv-a.

Ovde preuzmite odluku.

Захваљујући финансијској подршци Европске уније, дистрибутивни систем „Електропривреде Србије“ добио је четири мобилне трафостанице помоћу којих је могуће брже реаговање у ванредним ситуацијама као што су поплаве и пожари. У редовном режиму ове ТС биће коришћене као заменски капацитет током реконструкције постојећих трафостаница. Највећа мобилна трафостаница напонског нивоа 110/35 kV, снаге 20 MVA и тежине 70 тона, монтирана је на возилу дужине 20 метара, а опрема се лако и брзо инсталира.

ПД “Електроизградња” је била домаћин конференције за медије.

Trafostanice

TRAFOSTANICE

DALEKOVODI

JAVNO OSVETLJENJE

STUBNE TRAFOSTANICE