ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE I ODLUKU O PRODAJI OSNOVNOG SREDSTVA

Niskonoseće prikolice – “Vozila Gajić” mozete pogledati i preuzeti OVDE.

 

  

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka 2. Odluke o promeni osnivačkog akta PD “Elektroizgradnja” d.o.o. Beograd (“Službeni list grada Beograda br.2/2011) direktor  Društva dana 02.02.2021. godine  donosi

 

ODLUKU

o prodaji osnovnog sredstva putem pisanih ponuda

 

 

Član 1.

Na osnovu ove Odluke, a u skladu sa potrebama Društva, prodaje se sledeće osnovno sredstvo:

NISKONOSEĆA PRIKOLICA – VOZILA GAJIĆ

Inventarni broj: 0096416065

Datum prve registracije: 11.07.2007.

Godina proizvodnje: 2007

Model:  NNPG30

Boja: 2M NARANDŽASTA

Broj šasije: VYZ1N30P37G000702

Kategorija: PRIKLJUČNO VOZILO

Broj osovina: 3

Masa: 7000 kg

Nosivost: 23000 kg

Ukupna masa: 30000 kg

Početna kupoprodajna cena iznosi :  1.000,000,00 dinara, sa  PDV-om.

 

Član 2.

Prodaja osnovnog sredstva  vrši se putem nadmetanja.

Odluka o prodaji se oglašava na sajtu na portalu www.javneprodaje.com i na sajtu www.elektroizgradnja.rs

Član 3.

Uslovi nadmetanja su sledeći:

–  Osnovno sredstvo iz člana 1. ove  Odluke prodaje se putem  nadmetanja;

– Prodaja se vrši po principu  “VIĐENO- KUPLJENO” i bez prava na reklamaciju koja se odnosi na ispravnost osnovnog sredstva –  priključnog vozila, koje je u trenutku prodaje neregistrovano. i biće prodato po najvišoj ponuđenoj ceni koja ne može biti manja od početne cene;

–  Troškove kupoprodaje – prenosa vlasništva,  snosi Kupac.

Član 4.

Rok za podnošenje ponuda je ­15 (petnaest) dana, od dana objavljivanja ove Odluke na  zvaničnom sajtu PD  “Elektroizgradnja” d.o.o. Beograd  www.elektroizradnja.rs

Pisane ponude dostaviti na adresu : PD “Elektroizgradnja” d.o.o. Beograd, ul. Toplice Milana bb Voždovac.

Član 5.

Razgledanje  priključnog vozila i uvid u prateću dokumentaciju može se izvršiti u Beogradu, od  dana objavljivanja ove Odluke, pa do isteka roka za podnošenje ponuda (15 dana), radnim danima, u vremenu od 10-12 časova, u ulici Toplice Milana bb -Voždovac, u prisustvu Ivana Terzića , zaposlenog kod  Prodavca.

Član 6.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude biće objavljena na  zvaničnom sajtu  PD “Elektroizgradnja” d.o.o. Beograd  www.elektroizradnja.rs  u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda.

Član 7.

Izabrani ponuđač dužan je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja Odluke o izboru najpovoljnije ponude, na tekući račun broj 330-000000401460779,  koji se vodi kod Credit Agricole bank..

Ovde preuzmite odluku.

 

Trafostanice

TRAFOSTANICE

DALEKOVODI

JAVNO OSVETLJENJE

STUBNE TRAFOSTANICE

 

ПД “Електроизградња” је била домаћин конференције за медије.

Захваљујући финансијској подршци Европске уније, дистрибутивни систем „Електропривреде Србије“ добио је четири мобилне трафостанице помоћу којих је могуће брже реаговање у ванредним ситуацијама као што су поплаве и пожари. У редовном режиму ове ТС биће коришћене као заменски капацитет током реконструкције постојећих трафостаница. Највећа мобилна трафостаница напонског нивоа 110/35 kV, снаге 20 MVA и тежине 70 тона, монтирана је на возилу дужине 20 метара, а опрема се лако и брзо инсталира.