Počeci privrednog društva za izgradnju i rekonstrukciju elektroenergetskih objekata “Elektroizgradnja” d.o.o ,datiraju još iz davne 1960. godine kada je naše preduzeće u okviru sistema EDB-Beograd izdvojeno kao zasebna organizaciona celina. U 62 godine dugoj poslovnoj istoriji naše preduzeće je prošlo kroz niz transformacija i često menjalo svoj naziv, tako da naše izvedene projekte možete zateći potpisane sa „Pogon izgradnje”, „EDB Inžinjering”, „Direkcija za izgradnju i radionice” ,”Elektrodistribucija-Izgradnja”.U Martu 2011. godine menjamo naziv u “Elektroizgradnja” d.o.o ,a osnivač nam postaje skupština Grada Beograda. Danas je Elektroizgradnja moderno preduzeće, spremno da odgovori efikasno i kvalitetno i na najzahtevnije projekte. Posedujemo sopstveni vozni park sa preko 50 vozila specijalne i opšte namene, moderan informacioni sistem, a pre svega se ponosimo našim kvalitetnim stručnim kadrom.

Kadrovi

Elektroizgradnja raspolaže vrhunskim stručnim kadrom različite strukture od elektroinžinjera ,građevinskih inžinjera do KV elektromontera, svi radnici su stručno osposobljeni i sa iskustvom, tako da sačinjavaju pobednički tim.Trenutno Elektroizgradnja ima 160 zaposlenih.

Obzazac za identifikaciju

Rešenje o promeni podataka