PD “Elektroizgradnja” je bila domaćin konferencije za medije.

Zahvaljujući finansijskoj podršci Evropske unije, distributivni sistem „Elektroprivrede Srbije“ dobio je četiri mobilne trafostanice pomoću kojih je moguće brže reagovanje u vanrednim situacijama kao što su poplave i požari. U redovnom režimu ove TS biće korišćene kao zamenski kapacitet tokom rekonstrukcije postojećih trafostanica. Najveća mobilna trafostanica naponskog nivoa 110/35 kV, snage 20 MVA i težine 70 tona, montirana je na vozilu dužine 20 metara, a oprema se lako i brzo instalira.